Peace Café in Gothenburg, Sweden

Lever vi i en fredlig värld? De flesta av oss skulle förmodligen svara nej på denna fråga pga alla våldsamheter vi dagligen ser på nyheter och sociala medier. Mycket utav detta är dock en illusion och i själva verket är världen, statistiskt sätt, mer fredlig idag än någonsin förr. Så varför känner vi oss så distanserade till denna fred? Hur kan vi ta del av den? Och hur gör vi för att världen ska bli ännu fredligare?

Nu initieras Peace Cafés som en möjlighet för människor att komma tillsammans och diskutera dessa frågor i en lättsam och trevlig miljö.

Vi på Initiatives of Change tror starkt på Gandhis uppmaning om att vara förändringen man vill se i världen, så därför hoppas vi att detta initiativ kommer bidra till de spännande och viktiga dialoger vi tror behövs för att styrka freden inom såväl individen som det lokala samhället och världen i helhet. Continue reading

In Swedish: En bank med jordbruksmark

För många unga människor som vill leva hållbart är tillgången till kapital ett problem. Svaret är en bank med jordbruksmark för unga människor som vill ägna sig åt hållbar matproduktion. Det har blivit verklighet i Frankrike. Sedan 2011 har organisationen Terre de Liens köpt över 3000 hektar mark som de arrenderar ut till 139 lantbruksföretag med olika inriktning. I närheten av Tours, 30 mil söder om Paris, ligger en av gårdarna – La Ferme du Cabri au Lait.

Läs mer på GrusoGuld.se