Peace Café in Gothenburg, Sweden

Lever vi i en fredlig värld? De flesta av oss skulle förmodligen svara nej på denna fråga pga alla våldsamheter vi dagligen ser på nyheter och sociala medier. Mycket utav detta är dock en illusion och i själva verket är världen, statistiskt sätt, mer fredlig idag än någonsin förr. Så varför känner vi oss så distanserade till denna fred? Hur kan vi ta del av den? Och hur gör vi för att världen ska bli ännu fredligare?

Nu initieras Peace Cafés som en möjlighet för människor att komma tillsammans och diskutera dessa frågor i en lättsam och trevlig miljö.

Vi på Initiatives of Change tror starkt på Gandhis uppmaning om att vara förändringen man vill se i världen, så därför hoppas vi att detta initiativ kommer bidra till de spännande och viktiga dialoger vi tror behövs för att styrka freden inom såväl individen som det lokala samhället och världen i helhet. Continue reading

Introducing Invest in Peace

PAST WEBINAR: If we have the power to make such a mess of this world then surely we have the power to bring peace

 

Details

  • This Webinar was held on 31 May 2017
  • Host: Invest in Peace http://investinpeace.tssef.se
  • Theme: Introducing Investing in Peace
  • Objectives: Learn more about the initiative and what Investing in Peace can mean for you .
  • Sign up: See the replay here
  • Download: the slides here. 1WEBiNAR

Continue reading

The Economics of Happiness: preparing for a transition

These Videos are from talks given at the “The Economics of Happiness: Creating a More Equitable World” event organised by Initiatives of Change and Local Futures.
The session was based around the ideas of Helena Norberg-Hodge that designing an economy on a human scale can bring wealth, happiness and prosperity in an ecological way. She talked of the steps local, national and international, to getting there. Continue reading

Addressing Inner Transition

inner

Photo: Maj-Lis Koivisto

Inner transition represents the spiritual and mental side of the necessary technical move from fossil fuels (partly motivated by the climate threat) to a more planet and people-friendly lifestyle. The change is often framed as meaning we need to give things up, make do with less, face harder times etc. Because of this, change to sustainability and promotion of peace that comes with sustainability, meet resistance.

We need to better understand the emotional response to these changes as well as the context in which we are trying to operate. This is one of the aims of Inner Transition.

Stephen Hinton recently gave a short introduction to Inner Transition at a garden workshop in Sweden.

Read the account of Stephen’s workshop here.
Read Transition Town co-founder Rob Hopkins’ view of inner transition.